Posebne pumpe

U posebne ili specijalne pumpe spadaju pumpe tipa solarne pumpe sa napajanjima 24V ili 12V, pumpe za kemikalije (uglavnom plastične) zbog nagrizajućih svojstva kemikalija, ručne pumpe za određene vrste medija, visokotlačne pumpe i dr.

Velikim brojem pumpi teško ih je opisati, ali imaju primjenu u svakom segmentu čovječanstva, zbog same specijalne primjene.

 

 

PUMPE ZA PRIJENOS KEMIKALIJA

pumpe-za-protok-kemikalija-pumpe-za-vodu-mag-commerce-1  Kod prijenosa kemikalija (npr. gnojivih tekućina) u poljoprivredi putem pumpi za vodu često dolazi do problema zbog brtvljenja. Naime, zbog agresivnih svojstva kemikalija, pumpe za vodu koje prenose iste, često nagrizaju brtve pumpi, te dolazi do istjecanja tekućina. To može biti izrazito nepovoljno za poljoprivrednika ali i skupocjeno. Kada mehaničko brtvljenje izgubi funkciju, ne samo da može doći do istjecanja kemikalija što je ekološki problem, one mogu napraviti veliku štetu elektromotoru ako tekućina istječe u isti.


 
SAMOUSISNE PUMPE

samousisne pumpe mag commerce pumpe za vodu 1  Samousisna pumpa je centrifugalna pumpa koja je dizajnirana da omogući pumpi da samostalno podigne pritisak vodu, odnosno napuni vodu. Ove pumpe su izrazitov efikasne upravo iz tog razloga jer eliminiraju potrebu za injektrom i vakuumskim pumpama kao i nožnim ventilima, koji mogu postati začepljeni i kao takvi mogu postati nepraktični pri korištenju opreme na udaljenijim lokacijama. Pumpa je dizajnirana da samostalno usisava (podiže nivo vode ili puni), a to postiže tako da samostalno eliminira zrak kroz prolaze koje prolazi (ako je zrak prisutan), i nastavlja prenositi vodu bez vanjskih utjecaja. 
Princip rada je takav da zadržava pritisak tekućine, dovoljan da napuni kučište pumpe s tekućinom.Kada pumpa počne okretati radno kolo, stvori se djelomičan vakuum; zrak iz usisne cijevi je dovučen u vakuum i pomiješan u vodu povučenu iz usisne komore. Rezultat je mješavina zraka i tekućine koja se tada pumpa u komoru gdje se odvaja zrak koji je u kučištu. Zrak je ispušten kroz ispusnu cijev, a tekućina se vraća u usisnu komoru. Ovaj proces se ponavlja tako dugo dok zrak iz usisne cijevi nije izašao čime se završava usisavanje. Samousisne centrifugalne pumpe se koriste u različitim industrijskim primjenama i imaju širok spektar primjena  samousisne pumpe mag commerce pumpe za vodu 2
samousisne pumpe mag commerce pumpe za vodu 3 Primjena
o Otpadne vode
o Prerada hrane
o Autoindustriju
o Čeličanama
o Kamenolomima i rudnicima
o Petrokemiji

 PUMPE U KOMPLETU

specijalne-pumpe-paket

 BOOSTER SETOVI

  • koristi se za podizanje tlaka i distribucija vode u civilnom, poljoprivrednom, industrijskom sektoru, toplanama, za rashladne sustave ili obično hlađenje, za navodnjavanje itd.
  • kompletni set sa različitim brojem i tipovima pumpa (od 1 do 6 jedinica), horizontalne ili vertikane, jednostruka ili višestruka radna kola, od lijevanog kola ili inox-a.
  • razlličiti tipovi kontrolnih panela: direktni start, zvijezda/trokut start, soft start, start preko frekventih pretvarača, invertorska kontrola.

booster-setovi-pumpe-mag-commerce-pumpe-za-vodu-2
 

booster-setovi-pumpe-mag-commerce-pumpe-za-vodu