Oprema za pumpe

Za potopne pumpe

 • nepovratni ventili
 • INOX užad
 • Cijevi PHD i dr.
 • Kablovi HO7RNF
 • Hermeto spojnice ( Raychem)
 • Priključni materijal ( ventili, spojnice …)
 • Vatrogasne brze spojnice
 • Kandžaste spojnice
 • Tlačne posude ( ekspanzione , hidroforske od 6- 3000 L)
 • Tlačni senzori , presosomatici, sklopke i dr
 • Upravljačke jedinice ( osnovne , proširene, frekventno regulirane …)
 • Plovci
 • Manometri
 • Usisne košare sa sitima
 • Cijevi
 • Brtve ( mehniče , teflonske i dr.)
 • Rezervni dijelovi

 

eksp hidr images  raychem spojnica tla na sklopka vatrogasna cijev vatrogasne plovak  mehani ka brtveindeksirajkabel manometar