Muljne i drenažne pumpe

Pogodne za pumpanje kanalizacijske i otpadne vode, općenito vode koje sadrže krute tvari određenih dimenzija.

Velikih kapaciteta i jednostavnog rukovanja koristi se za: pješčana voda, muljava i blatna voda s gradilišta, kišnica, podzemna voda i voda iz fontana, riječna ili jezerska voda, neagresivna voda u svim slučajevima.

muljne-drenazne-pumpe-01 drenazne-pumpe-6 muljne-drenazne-pumpe-02 muljne-drenazne-pumpe-04

U posebnim izvedbama za malo zaprljanu vodu , jako zaprljanu vode , pojedine sa prolazom krutih čestica do 98 mm, te posebno izvedene pumpe sa sjekaćim noževima pogodne za rad u poljoprivredi i gospodarstvu ( obrada mesa, obrada zelja i ostalog povrća i dr).

Moguće varijante sa plovkom i bez.

Varijante sa dvije pumpe ( radno rezervna) u izvedbama kanalizacijskih šahtova za ispumpavanja ( plovci za regulaciju) sa pripadajućom automatikom.

 drenazne-pumpe-3  drenazne-pumpe-4  drenazne-pumpe-2  drenazne-pumpe-5

    muljne-drenazne-pumpe-03

 

muljne-pumpe-mag-commerce-pumpe-za-vodu
muljne-pumpe-mag-commerce-pumpe-za-vodu-2